اخرین محصولات ثبت شده

Shampoo-clay (شامپوی خاک رس) محل خارش پوشک را سریع تر از کانولا التیام می بخشد

عنوان ترجمه فارسی: Shampoo-clay (شامپوی خاک رس) محل خارش پوشک را سریع تر از کانولا التیام می بخشد نویسنده/ناشر/نام مجله : Nursing and Midwifery Studies سال انتشار 2014 تعداد صفحات انگليسی :4 تعداد صفحات فارسی: 10 نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: Shampoo-Clay Heals Diaper Rash Faster

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مجموعه کامل 14 آزمایش آزمایشگاه مصالح ساختمانی در 68 اسلاید کاملا قابل ویرایش با شکل

در این پروژه پاورپوینت مجموعه کامل 14 آزمایش آزمایشگاه مصالح ساختمانی در 68 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن ها هدف و مقدمه و وسایل مورد نیاز و مصالح مورد نیاز و شرح آزمایش و نتایج وشماره استاندارد و مقایسه با استاندارد طبق شرح زیر ارایه شده است: 1- آزمایش بدست آوردن وزن مخص

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترجمه شده : بیماری خودایمنی غدد درون ریز: ژنتیک پیچیده می شود

عنوان ترجمه فارسی: بیماری خودایمنی غدد درون ریز: ژنتیک پیچیده می شود نویسنده/ناشر/نام مجله : European Journal of Clinical Investigation سال انتشار 2010 تعداد صفحات انگليسی: 12 تعداد صفحات فارسی: 30 نوع فایل های ضمیمه pdf+word عنوان مقاله انگليسی: Endocrine autoimmune disease: genetics become complex

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترجمه شده : برنامه‌ی آموزشی خود مدیریتی بیمار در مصرف وارفارین

عنوان ترجمه فارسی: برنامه‌ی آموزشی خود مدیریتی بیمار در مصرف وارفارین نویسنده/ناشر/نام مجله : The Permanente Journal سال انتشار 2015 تعداد صفحات انگليسی: 6 تعداد صفحات فارسی : 21 نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: An Education Program for Patient Self-Management of Warfarin دانلود رای

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترجمه شده : سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی

عنوان ترجمه فارسی: سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی نویسنده/ناشر/نام مجله : Revista latino-americana de enfermagem سال انتشار 2015 تعداد صفحات انگليسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 12 نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: Levels of career commitment and c

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی مطالعه ی طولی; ادراک بیماری,رفتارمراقبت از خود و کیفیت زندگی دربیماران دچار نارسایی قلبی

عنوان ترجمه فارسی: پرسشنامه ی مطالعه ی طولی; ادراک بیماری,رفتارمراقبت از خود و کیفیت زندگی در بیماران دچار نارسایی قلبی نویسنده/ناشر/نام مجله : International Journal of Nursing Studies سال انتشار 2013 تعداد صفحات انگليسی: 9 تعداد صفحات فارسی: 15 نوع فایل های ضمیمه : PDF+Word عنوان مقاله انگليسی: Ill

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترجمه شده : اجرا و ارزیابی تعیین مهارتهای بالینی برای دانشجویان سال اول پرستاری

عنوان ترجمه فارسی: اجرا و ارزیابی تعیین مهارتهای بالینی برای دانشجویان سال اول پرستاری نویسنده/ناشر/نام مجله : Nurse Education in Practice سال انتشار 2012 تعداد صفحات انگليسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 16 نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: Implementation and evaluation of peer assessment

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

يك چارچوب مفهومی مهندسی عوامل انسانی از حجم يا تراكم كار پرستاری و ايمنی بيمار در واحد مراقبت ويژه

عنوان ترجمه فارسی: يك چارچوب مفهومي مهندسي عوامل انساني از حجم يا تراكم كار پرستاري و ايمني بيمار در واحدهاي مراقبت ويژه نویسنده/ناشر/نام مجله : Intensive and Critical Care Nursing سال انتشار 2005 تعداد صفحات انگليسی: 18 تعداد صفحات فارسی: 19 نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: human

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه مورد-شاهدی مصرف تفریحی مواد مخدر در دوران بارداری و «اطراف آبستنی» مادران و ناهنجاری جنینی

عنوان ترجمه فارسی: مطالعه مورد-شاهدی مصرف تفریحی مواد مخدر در دوران بارداری و «اطراف آبستنی» مادران و ناهنجاری جنینی با استفاده از تجزیه و تحلیل مو نویسنده/ناشر/نام مجله : PLOS ONE سال انتشار 2014 تعداد صفحات انگليسی: 10 تعداد صفحات فارسی: 31 نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: A Case-C

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دسموپرسین لایوفلیست (Lyophilisate) برای درمان دیابت بیمزه مرکزی: تجربه اول در نوزادان بسیار جوان

عنوان ترجمه فارسی: دسموپرسین لایوفلیست (Lyophilisate) برای درمان دیابت بیمزه مرکزی: تجربه اول در نوزادان بسیار جوان نویسنده/ناشر/نام مجله : International Journal of Endocrinology and Metabolism سال انتشار 2014 تعداد صفحات انگليسی: 4 تعداد صفحات فارسی: 8 نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word عنوان مقاله انگل

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترجمه شده : تشخیص و درمان آسیب های پوستی همراه با رطوبت (سوختگی های پوستی)

عنوان ترجمه فارسی: تشخیص و درمان آسیب های پوستی همراه با رطوبت (سوختگی های پوستی) نویسنده/ناشر/نام مجله : ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE سال انتشار 2012 تعداد صفحات انگليسی: 6 تعداد صفحات فارسی: 19 نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: Diagnosing and Treating Moisture-Associated Skin Damag

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترجمه شده : رفتار غیر کلامی در ارتباطات میان پرستار و بیمار مسن

عنوان ترجمه فارسی: رفتار غیر کلامی در ارتباطات میان پرستار و بیمار مسن نویسنده/ناشر/نام مجله : Journal of Advanced Nursing سال انتشار : 1999 تعداد صفحات انگليسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 35 نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word عنوان مقاله انگليسی: Non-verbal behaviour in nurse±elderly patient communication دان

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل