فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی هشتم

پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 14 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی هشتم

پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 10 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل 9 ریاضی هشتم

پاورپوینت کامل دایره فصل 9 ریاضی هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 36 شامل فایلهای: پاورپوینت خط و دایره پاورپوینت زاویه های مرکزی پاورپوینت زاویه های محاطی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها ریاضی پایه هشتم

پاورپوینت خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 11 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد ریاضی پایه هشتم

پاورپوینت نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 6 مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جذر تقریبی ریاضی هشتم

پاورپوینت جذر تقریبی ریاضی هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 13 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تقسیم اعداد توان دار ریاضی هشتم

پاورپوینت تقسیم اعداد توان دار ریاضی هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 14 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت توان ریاضی پایه هشتم

پاورپوینت توان ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی