فایل های دسته بندی پایه نهم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت حجم هرم و مخروط ریاضی نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حجم هرم و مخروط ریاضی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حجم و مساحت فصل 8 ریاضی پایه نهم

پاورپوینت حجم و مساحت فصل 8 ریاضی پایه نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 40 شامل: پاورپوینت حجم و مساحت کره پاورپوینت حجم هرم و مخروط پاورپوینت سطح و حجم

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حجم و مساحت کره ریاضی نهم

پاورپوینت حجم و مساحت کره ریاضی نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامل خط و معادله های خطی فصل 6 ریاضی پایه نهم

پاورپوینت کامل خط و معادله های خطی فصل 6 ریاضی پایه نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 فهرست: یادآوری معادله خط رسم خط سوال چند نکته شیب خط محاسبه شیب خط نوشتن معادله خط سوال نکته دستگاه معادلات خطی حل دستگاه ۱ مثال حل دستگاه ۲ جواب های دستگاه چند نکته سوال بکارگیری اشکال و تم های

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خط و معادله های خطی فصل 6 ریاضی نهم

پاورپوینت خط و معادله های خطی فصل ششم ریاضی نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 32 شامل: معادلهٔ خط شیب خط و عرض از مبدأ دستگاه معادله های خطی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت دستگاه معادله های خطی ریاضی پایه نهم

پاورپوینت دستگاه معادله های خطی ریاضی پایه نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 14 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شیب خط و عرض از مبدأ ریاضی پایه نهم

پاورپوینت شیب خط و عرض از مبدأ ریاضی پایه نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معادله خط ریاضی پایه نهم

پاورپوینت معادله خط ریاضی پایه نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نابرابری ها و نامعادله ها ریاضی پایه نهم

پاورپوینت نابرابری ها و نامعادله ها ریاضی پایه نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 10 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی