فایل های دسته بندی پایه پنجم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف درس 6 مطالعات اجتماعی ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف مطالعات اجتماعی ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 بکارگیری اشکال و تم های بسیار زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامل آمار و احتمال فصل 7 ریاضی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کامل آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 40 بکارگیری تصاویر و افکت های زیبا

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حجم ریاضی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حجم ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24 بکارگیری افکت ها، اشکال و تم های بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت محیطِ دایره ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 بکارگیری اشکال و تم های بسیار زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 بکارگیری اشکال و تم های بسیار زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی